ایروایکو
ایجـاد فـرصت از دل تـهدیـد 26 آگوست 2020
نگاهی به بزرگ‌ترین مجتمع کشتی‌سازی منطقه؛

ایجـاد فـرصت از دل تـهدیـد

در اوج تحریم و نبود منابع مالی، کشتی سازی به نقطه قابل قبولی رسیده است که نشان می‌دهد هدفی پشت این همه موفقیت و پشتکار بوده است.