ایزوایکو
نگاهی به بزرگ‌ترین مجتمع کشتی‌سازی منطقه 24 آگوست 2020

نگاهی به بزرگ‌ترین مجتمع کشتی‌سازی منطقه

شایسته است ایزویکو را قلب خاورمیانه و تنها کشتی سازی دنیا بدانیم که تعمیرات زیر ساختی را در مجموعه خود به سر انجام می رساند.

کشتی‌نسازی دیروز افتخار صنعت دریایی امروز 15 جولای 2020

کشتی‌نسازی دیروز افتخار صنعت دریایی امروز

مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران که بیش از سه دهه از آن به عنوان «کشتی نسازی» یاد می‌شد اکنون بزرگترین زیرساخت صنایع دریایی کشور و مجموعه های صنایع دریایی خاورمیانه محسوب می شود.