ایستگاه مکانیزه اتوبوس در بندرعباس
ایستگاه‌های مکانیزه را از تخمه‌فروشان پس بگیرید 22 آگوست 2019
دلفین در گزارشی اختصاصی تغییر کاربری ایستگاه‌های مکانیزه BRT را بررسی می‌کند؛

ایستگاه‌های مکانیزه را از تخمه‌فروشان پس بگیرید

به دلیل عدم نظارت مسئولان، ایستگاه‌های BRT، نه تنها نتوانست نیاز مردم را برآورده کند، بلکه اشکالات جدی بر طراحی و ساخت و جانمایی آن‌ها وارد شده است که فقط درآمد های حاصل از آن به جیب عده ای خاص می رود.