ایسین بندرعباس
هنگام خواندن این یادداشت بینی‌تان را بگیرید 11 دسامبر 2018

هنگام خواندن این یادداشت بینی‌تان را بگیرید

بوی تعفن ناشی از فاضلاب خورها در اطراف محله «دوراهی ایسینی» و محله‌ی «چاهستانی‌ها» وضعیت بغرنجی را سبب شده است.