بادهای جنوب شرقی
پیش‌بینی وضعیت جوی و دریایی هرمزگان 31 جولای 2019
چهارشنبه 9مردادماه 98؛

پیش‌بینی وضعیت جوی و دریایی هرمزگان

هرمزگان شاهد تغییرات دمایی قابل توجهی، تا پایان هفته نخواهد بود.

پیش‌بینی وضعیت جوی و دریایی هرمزگان 28 جولای 2019
یکشنبه 6مرداد ماه؛

پیش‌بینی وضعیت جوی و دریایی هرمزگان

در پیش‌بینی وضعیت جوی و دریایی هرمزگان طی امروز، همچنان شاهد تاثیرات سامانه فصلی در استان خواهیم بود.