بارندگی در ارتفاعات هرمزگان
هرمزگان در انتظار باران/ پرهیز از تردد در حاشیه رودخانه‌ها 09 ژانویه 2020
هشدار اداره کل هواشناسی هرمزگان:

هرمزگان در انتظار باران/ پرهیز از تردد در حاشیه رودخانه‌ها

بنا بر پیش‌بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان طی روز جمعه از رفتن به مناطق مرتفع، ترددهای غیر ضرور جاده‌ای، حاشیه رودخانه ها و رفتن به ارتفاعات خودداری شود و تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد.

خودداری از تردد در حاشیه رودخانه ها 10 اکتبر 2019
اداره کل هواشناسی هرمزگان؛

خودداری از تردد در حاشیه رودخانه ها

با توجه به وقوع ناپایداری در هرمزگان توصیه می‌شود در ساعات بعدازظهر از رفتن به مناطق مرتفع و تردد در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند، و تمهیدات لازم در بنادر استان صورت گیرد.