بازرگانان هرمزگانی
تسهیل‌گری وزارت امور خارجه برای فعالیت بازرگانان هرمزگانی 07 فوریه 2021

تسهیل‌گری وزارت امور خارجه برای فعالیت بازرگانان هرمزگانی

سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه یکی از نهاد‌هایی‌ست که در کنار اتاق‌های بازرگانی و وزارت‌خانه‌های دیگر، حضور بازرگانان در کشورهای همسایه را تسهیل می‌بخشد.