بازنشستگان
افزایش ۲۰ درصدی پرداخت به مستمری‌بگیران/واریز پاداش بازنشستگان کشوری تا پایان مهر ماه 05 سپتامبر 2019

افزایش ۲۰ درصدی پرداخت به مستمری‌بگیران/واریز پاداش بازنشستگان کشوری تا پایان مهر ماه

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ۲۰درصد به مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی افزوده می‌شود و در آخر شهریورماه این افزایش مستمری اجرایی می‌شود.

هرمزگان بالاترین ضریب پوششی تامین اجتماعی را در کشور دارد 27 آگوست 2019
مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان خبر داد؛

هرمزگان بالاترین ضریب پوششی تامین اجتماعی را در کشور دارد

مدیر کل سازمان تامین اجتمامی هرمزگان گفت: این استان بالاترین ضریب پوششی تامین اجتماعی را دارد و جز سه استان اول کشور است.