بازی با طناب کودک هفت ساله در هرمزگان را به کام مرگ کشاند
بازی با طناب کودک هفت ساله در هرمزگان را به کام مرگ کشاند 01 جولای 2019

بازی با طناب کودک هفت ساله در هرمزگان را به کام مرگ کشاند

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: بازی با طناب کودک هفت ساله در هرمزگان را به کام مرگ کشاند.