باز گشایی بازار ماهی فروشان
بازار «ماهی‌فروشان» از امروز بازگشایی می‌شود 13 مه 2020

بازار «ماهی‌فروشان» از امروز بازگشایی می‌شود

فرماندار بندرعباس، گفت: کار ضدعفونی ویژه و دیگر اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامتی مشتریان در بازار ماهی فروشان انجام شده و این بازار از امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت بازگشایی می‌شود.