بافت مرکزی شهر بندرعباس
تشریح آخرین تغییرات ترافیکی در بافت مرکزی شهر بندرعباس 29 دسامبر 2018

تشریح آخرین تغییرات ترافیکی در بافت مرکزی شهر بندرعباس

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس گفت: برای بهبود وضعیت حمل و نقل در بافت مرکزی شهر، تغییراتی در مسیرهای پرتردد ایجاد شده و برخی دیگر از این تغییرات نیز در حال انجام است.