برخورد قضایی با اهانت کنندگان
احمد مرادی خواستار برخورد قضایی با اهانت کنندگان به اهل سنت 27 مه 2019

احمد مرادی خواستار برخورد قضایی با اهانت کنندگان به اهل سنت

نماینده مردم هرمزگان خواستار برخورد قضایی با خاطیان موضوع اهانت به اهل سنت در صداوسیما شد