برق استان هرمزگان در وضعیت قرمز
هرمزگان در وضعیت قرمز مصرف برق 25 ژوئن 2019

هرمزگان در وضعیت قرمز مصرف برق

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: هرمزگان در وضعیت قرمز مصرف برق قرار دارد و تابستان امسال با کمبود چهار هزار مگاواتی برق مواجه می شویم.