برکانو
برکانو، تلفیق هنر و فرهنگ و سلامتی 15 سپتامبر 2020

برکانو، تلفیق هنر و فرهنگ و سلامتی

هنرمند و طراح لباس هرمزگانی در دوران همه‌گیری بیماری کرونا با تاثیر پذیرفتن از پوشش سنتی هرمزگان نوعی ماسک طراحی و تولید کرد که تحت عنوان «برکانو» شناخته شده و به فروش می‌رسد.