برگزاری جشن گلریزان در پالایشگاه ستاره خلیج فارس
برگزاری جشن گلریزان در پالایشگاه ستاره خلیج فارس 22 ژوئن 2019

برگزاری جشن گلریزان در پالایشگاه ستاره خلیج فارس

رئیس روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: برگزاری جشن گلریزان برای کمک به زندانیان جرایم غیرعمد و جرایم مالی پالایشگاه برگزار می شود.