بسته حمایتی
اولین بسته حمایت کرونایی هفته آینده واریز می شود 13 مارس 2020

اولین بسته حمایت کرونایی هفته آینده واریز می شود

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: در هفته آینده اولین بسته حمایتی در برابر زیان های ناشی از کرونا به یک و نیم میلیون خانوار که توسط سازمان هدفمندی یارانه ها شناسایی شده اند واریز می شود.