بنادر و دریانوردی
تدوین ۱۲هدف کلان در بنادر غرب هرمزگان 22 آوریل 2020
در راستای جهش تولید؛

تدوین ۱۲هدف کلان در بنادر غرب هرمزگان

مدیر بنادر و دریانوردی بندر لنگه از تدوین ۱۲ هدف کلان و ۴۴ برنامه عملیاتی درراستای تحقق شعار سال ۹۹ جهش تولید در بنادر غرب هرمزگان استان خبر داد.