بنزین ستاره خلیج فارس
بنزین ستاره خلیج فارس آلایندگی‌ها را در کلان شهرها کاهش داد 19 سپتامبر 2019

بنزین ستاره خلیج فارس آلایندگی‌ها را در کلان شهرها کاهش داد

معاون اول رئیس جمهور، گفت: با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس میزان آلاینده‌ها در هوای شهرهای بزرگ کشور به حداقل رسیده است.