بنزین ناب محمدی
بنزین ستاره خلیج فارس، بنزین ناب محمدی/فشارهای شریفی سبب توزیع بنزین یورو در بندرعباس 26 ژوئن 2019

بنزین ستاره خلیج فارس، بنزین ناب محمدی/فشارهای شریفی سبب توزیع بنزین یورو در بندرعباس

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ضمن تشریح دستاوردهای وزیر نفت در نجات کشور از تنگاهای موجود، افزود: بنزین ستاره خلیج فارس دارای چنان کیفیتی است که باید آن را بنزین ناب محمدی خواند.