بنزین یورو5
زوایای مختلف صادرات نخستین محموله بنزین کشور تشریح شد 03 آگوست 2019

زوایای مختلف صادرات نخستین محموله بنزین کشور تشریح شد

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس جزئیات و زوایای مختلف ارسال نخستین محموله‌ی بنزین صادراتی کشور و آینده‌ی این رویداد تاریخی را تشریح کرد.