بورس
گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی 07 سپتامبر 2020
کارشناس بازار بورس:

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

یک کارشناس مطرح بازار سرمایه گفت: سرمایه‌گذاران اگر صبور باشند و با نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری در بورس نگاه کنند، به طور حتم می‌توانند بازدهی بهتر و بیشتری را از این بازار نسبت به سایر بازارها کسب کنند.