بومی
بین هرمزگانی و غیرهرمزگانی دیوار نکشید 18 آگوست 2019
حمایت معنادار نماینده مردم غرب استان از مدیران پالایشگاه‌های بندرعباس؛

بین هرمزگانی و غیرهرمزگانی دیوار نکشید

به دیوارکشی‌ بین هرمزگانی و غیرهرمزگانی اعتقادی ندارم، چرا که هر کس دلش برای این مردم بسوزد، بومی این منطقه است.