بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان
عباس ميرزاد مدير برتر جشنواره شهید رجايى شد 12 سپتامبر 2019

عباس ميرزاد مدير برتر جشنواره شهید رجايى شد

در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان عباس میرزاد به عنوان مدیر برتر در حوزه رضایتمندی مردم و تکریم ارباب رجوع تقدیر شد.