بیمارستان سیریک
سیریک درد دارد، درمان نه 30 نوامبر 2020
گزارش اختصاصی دلفین از وضعیت بهداشت و درمان در سیریک؛

سیریک درد دارد، درمان نه

سیریک یکی از شهرستان‌های بندری استان هرمزگان است که از وضعیت درمان قابل قبولی برخوردار نیست و مردم از شرایط موجود رضایت‌مندی ندارند چراکه برای درمان بیماری خود باید مسافت‌ طولانی را طی کنند تا به بیمارستان‌های بندرعباس برای مداوای بیماری برسند.