بیماری پوستی هرمزگان
شماره بیست و پنجم نشریه دلفین منتشر شد 23 اکتبر 2020

شماره بیست و پنجم نشریه دلفین منتشر شد

در این شماره تیتر «تزریق ژل به جای ویزیت بیماران پوستی» به عنوان تیتر اصلی برجسته شده است و دلفین در گزارشی اختصاصی به بی تعهدی برخی از متخصصان پوست و مو در بندرعباس می‌پردازد.