بیمه مرکزی
سقف پرداخت خسارت تصادف بدون کروکی ۱۱میلیون تومان است 19 مه 2020

سقف پرداخت خسارت تصادف بدون کروکی ۱۱میلیون تومان است

شرکت‌های بیمه موظف شدند بدون دریافت کروکی، تا سقف ۱۱ میلیون تومان خسارت حوادث رانندگی مربوط به بیمه شخص ثالث را پرداخت کنند.