بیکاری جوانان هرمزگانی
۲۹٫۴ درصد جوانان هرمزگان بیکارند 27 سپتامبر 2020

۲۹٫۴ درصد جوانان هرمزگان بیکارند

طبق آخرین گزيده شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان هرمزگان که مربوط به زمستان سال گذشته است، 29.4 درصد از جوانان هرمزگان بیکار هستند که آمار نگران کننده‌ای است.