تاسوعای حسینی
همایش با شکوه بصیرت و دشمن شناسی حضرت عباس(ع) در دهستان رودخانه بر 09 سپتامبر 2019

همایش با شکوه بصیرت و دشمن شناسی حضرت عباس(ع) در دهستان رودخانه بر

فرمانده سپاه پاسداران رودان، گفت: هدف از برگزاری همایش حضرت عباس(ع) بصیرت و دشمن شناسی مردم در جامعه است.