تاکسی فرودگاه بندرعباس
تعرفه‌های عجیب تاکسی‌های فرودگاه بندرعباس 30 ژانویه 2019

تعرفه‌های عجیب تاکسی‌های فرودگاه بندرعباس

قیمت عجیب و غریب تاکسی‌های فرودگاه بندرعباس و کارشکنی برای ورود تاکسی‌های اینترنتی به محوطه‌ی فرودگاه از جمله مواردی است که صدای اعتراض بسیاری را بلند کرده است.