تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی در هرمزگان
تنور انتخابات در هرمزگان داغ شد 03 فوریه 2020
با تایید صلاحیت نامزدهای جدید؛

تنور انتخابات در هرمزگان داغ شد

لیست جدید افراد تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی در هرمزگان از وارد گود شدن رقبای جدی و امکان انتخاب نسلی جدید خبر می دهد.