تبلیغات نمایندگان مجلس هرمزگان
پیش‌تازی کارتن‌فروش‌ها با اختلاف 16 فوریه 2020
نتایج انتخابات هرمزگان تا این لحظه؛

پیش‌تازی کارتن‌فروش‌ها با اختلاف

چاپ پوسترهای عجیب و غریب و صرف هزینه‌های سرسام‌آور از سوی نامزدهای نمایندگی مجلس هرمزگان سبب آسیب رسیدن به منظر شهری و از ریخت افتادن معابر عمومی شده است.