تجارت در جنوب
آغاز صید ماهی گاریز در آب‌های هرمزگان 29 ژوئن 2018

آغاز صید ماهی گاریز در آب‌های هرمزگان

مدیر عامل اتحادیه صیادان هرمزگان از آغاز صید ماهی گاریز در آب‌های هرمزگان خبر داد.