تجمع اعتراضی مالباختگان مجتمع نور
تجمع اعتراضی در آخرین روزهای حضور آیت الله نعیم آبادی در بندرعباس 18 جولای 2019

تجمع اعتراضی در آخرین روزهای حضور آیت الله نعیم آبادی در بندرعباس

گروهی از افراد تحت عنوان «مالباختگان مجتمع تجاری نور» صبح امروز و پیش از آغاز شورای اداری هرمزگان دست به اعتراض زدند و مدعی شدند حقوق‌ قانونی‌شان در زمان حضور آیت الله نعیم آبادی در بندرعباس پایمال شده است.