تجمع کارگران
تهدید دولت با تهـدید معیشت کارگران 11 آوریل 2021
دلفین در گفت‌وگوی اختصاصی با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به چالش این روزهای کارگران هرمزگانی معدن فاریاب می‌پردازد؛

تهدید دولت با تهـدید معیشت کارگران

روز یکشنبه ۱۵ فروردین اعتصاب و تجمع نزدیک به 1200 نفر از کارگران معدن فاریاب و بستن محور كهنوج به بندرعباس در اعتراض به تعطيلي معدن و بيكار شدن به وقوع پیوست که مطمئناً تبعات سیاسی و امنیتی در آستانه‌ی برگزاری انتخابات در پی خواهد داشت.