تحریم شرکت فولاد هرمزگان
تحریم‌ها خللی در فعالیت شرکت فولاد هرمزگان ایجاد نخواهند کرد 11 ژانویه 2020

تحریم‌ها خللی در فعالیت شرکت فولاد هرمزگان ایجاد نخواهند کرد

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان گفت: تحریم‌ها خللی در جریان فعالیت‌های تولیدی، مالی و بازرگانی و صادرات شرکت فولاد هرمزگان ایجاد نخواهد کرد.