ترددهای دریایی
شرایط دریا جهت ترددهای دریایی ایمن نخواهد بود 11 فوریه 2020
اداره کل هواشناسی هرمزگان؛

شرایط دریا جهت ترددهای دریایی ایمن نخواهد بود

بنا بر پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، دریا با شدت گرفتن بادهای شمال غربی در خلیج فارس، غرب تنگه هرمز و به تدریج دریای عمان مواج خواهد شد و شرایط ترددهای دریایی ایمن نخواهد بود.