ترور سردار قاسم سلیمانی
کشته شدن مامور برجسته سیا در سقوط هواپیمایی آمریکایی در افغانستان 28 ژانویه 2020

کشته شدن مامور برجسته سیا در سقوط هواپیمایی آمریکایی در افغانستان

منابع آگاه اعلام کردند: مایک دی آندریا عامل ترور سردار قاسم سلیمانی در حادثه سقوط هواپیمای آمریکایی در افغانستان کشته شده است.