تست فوری کرونا
اما و اگرهای تست‌های فوری کرونا در هرمزگان 20 فوریه 2021
دلفیـن در گزارشی اختصاصی بررسی می‌کند؛

اما و اگرهای تست‌های فوری کرونا در هرمزگان

پس از ایجاد محدودیت‌های سفر به جزایر هرمزگان در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، تست کرونایی در ورودی بنادر مسافری استان الزامی شد که عموم مردم با شک به نتایج و کارآمدی آن می‌نگرند و این اقدام بیشتر نمایشی و راهی برای کسب درآمد از سوی دولت می‌نگرند.