تسهیلات به تاکسیرانان هرمزگان
پرداخت تسهیلات ۶ میلیون تومانی به تاکسیرانان 13 ژوئن 2020

پرداخت تسهیلات ۶ میلیون تومانی به تاکسیرانان

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس از پرداخت تسهيلات ٦ ميليون تومانی به تاكسيرانان خبر داد.