تعاونگران
توجه ویژه تعاونی های هرمزگان به بخش صید و صیادی 04 سپتامبر 2019

توجه ویژه تعاونی های هرمزگان به بخش صید و صیادی

استاندار هرمزگان به ظرفیتهای بالای استان در بخش صید و صیادی و کشاورزی اشاره کرد و گفت: تعاونی های استان در این زمینه ورود کنند.