تعزیرات
عزم جدی تعزیرات حکومتی برای مقابله با گران‌فروشی/ اجرای موقتی طرح ته‌لنجی با فرمول بومی 15 نوامبر 2020
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در گفت‌وگوی اختصاصی با دلفین مطرح کرد؛

عزم جدی تعزیرات حکومتی برای مقابله با گران‌فروشی/ اجرای موقتی طرح ته‌لنجی با فرمول بومی

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان، گفت: ما بدون هیچ اغماضی با گران‌فروشان و گرانی‌های که فاقد منطق درستی باشد برخورد خواهیم کرد.