تنديس سیمین سرآمدی روابط عمومی
سعید خادمی پور تنديس سیمین سرآمدی روابط عمومی را کسب کرد 17 جولای 2019

سعید خادمی پور تنديس سیمین سرآمدی روابط عمومی را کسب کرد

در هشتمین دوره آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومي ايران، روابط عمومي منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس تندیس سیمین دريافت كرد.