توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان
انتصاب مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان 02 آوریل 2020
با حکم رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور؛

انتصاب مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان

سیدفخرالدین هاشمی به سمت مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان منصوب شد.