تيم واليبال نوجوانان دختر هرمزگان
کاپ قهرمانی در دست دختران هرمزگانی 13 جولای 2019

کاپ قهرمانی در دست دختران هرمزگانی

تيم واليبال نوجوانان دختر هرمزگان با برد مقابل يزد کاپ قهرمانی را بالای سر برده و تاريخ ساز شدند.