تکه شدن شهرستان بستک
دو روی سکه‌ی دو تکه شدن بستک 20 فوریه 2021
دلفین در گزارشی اختصاصی به ابعاد مختلف جدا شدن جناح از بستک می‌پردازد؛

دو روی سکه‌ی دو تکه شدن بستک

چندی است موضوع انتزاع بخشی از شهرستان ٨٠ هزارنفری و تک‌فرهنگی بستک در محافل مختلف به گوش می‌رسد و اظهارات متفاوتی مبنی بر چرایی پاره‌پاره شدن این شهرستان کوچک مطرح می‌شود.