جمع‌آوری زباله‌های سطح
مه هم اتام 11 سپتامبر 2019
هم‌زمان با عاشورای حسینی؛

مه هم اتام

مردم میناب در قالب پویش مردمی (مه هم اتام) به کمک پاکبانان شهر خود رفتند و اقدام به جمع‌آوری زباله‌های سطح شهر کردند.