جنگنده
ساقط شدن موشک های رژیم صهیونیستی توسط پدافند سوریه 27 آوریل 2020

ساقط شدن موشک های رژیم صهیونیستی توسط پدافند سوریه

پدافند ارتش سوریه موشک های شلیک شده از جنگنده های رژیم صهیونیستی را ساقط کرد.