جواد رستمی زاده
اهدای ۵۵۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان بستکی 24 سپتامبر 2019

اهدای ۵۵۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان بستکی

رئیس کمیته امداد شهرستان بستک گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید با مشارکت و همراهی مردم خیر و نوع‌دوست شهرستان بستک، ۵۵۰ بسته تحصیلی در بین دانش آموزان تحت حمایت در سطح شهرستان توزیع شد.