حاشیه رودخانه ها
شروع بارندگی از ساعات بعدازظهر شنبه ۱۳ مهرماه در هرمزگان 05 اکتبر 2019
هشدار بارندگی:

شروع بارندگی از ساعات بعدازظهر شنبه ۱۳ مهرماه در هرمزگان

توصیه می‌شود با توجه به ناپایداری‌های جوی و طغیان رودخانه‌های فصلی در مناطق شرقی و شمالی هرمزگان از رفتن به مناطق مرتفع و تردد در حاشیه رودخانه‌ها جدا خودداری شود.