حبيب مسيحي تازياني
بيمارستان كودكان بندرعباس دستگاه زباله سوز عفونى ندارد 08 ژوئن 2019

بيمارستان كودكان بندرعباس دستگاه زباله سوز عفونى ندارد

مديرکل محيط زيست هرمزگان گفت: بيمارستان كودكان بندرعباس فاقد دستگاه بی خطر ساز زباله های عفوفی است و باید فکری به حال آن شود.